ge4 you3 shi2jia4 ge1
1
bing4fei1 ye1su1 du2 fu4 shi2jia4 ,
shi4ren2 zi4you2 xian2xia2 ;
ge4ren2 yuan2lai2 dou1 you3 shi2jia4 ,
wo3 yi4 dang1 fu4 shi2jia4 .
2
sheng4tu2 zai4 shi4 sui1 li4 you1 wei1 ,
zai4 tian1 fu2 le4:4:4:yue4 zheng4 zhang333:chang22 ;
qin1 chang2 jiu4zhu3 wan2quan2 miao4 ai4 ,
huan1xin1 , yong3 bu4 bei1shang1 .
3
wo3 yuan4 sui2 zhu3 bei1fu4 shi2jia4 ,
zhi2dao4 shen1 li2shi4 jian4:4:1:1:1 ;
zhong1 gui1 tian1shang4 an1le4 zhi1 jia1 ,
yi4 neng2 dai4 shang4 hua1guan1 .
a4men2