yi3 fu4 shi2jia4 ge1
1
ye1su1 , wo3 yi3 fu4 qi3 shi2jia4 ,
pie1 yi1qie4 sui2 zhu3 xing2 ;
yuan4 shou4 ji1 han2 , kun4 pin2 , li2qi4 ,
ai4 zhu3 guan4che4 wo3 zhong1shen1 .
she3 liao3:le5 cong2qian2 zhu1 ban1 she1wang4 ,
fan2 suo3 xun2qiu2 fan2 suo3 yu4 ;
zhu3 yu3 tian1tang2 reng2 wei4 wo3 you3 ,
wo3de5 jing4yu4 he2 fu4zu2 !
2
wan4 yi1 you3 ren2 gei3 wo3 you1chou2 ,
bian4 shi4 qu1 wo3 dao4 zhu3 qian2 ;
wan4 yi1 jing4yu4 shi3 wo3 jian1nan2 ,
tian1tang2 an1le4 geng4jia1 tian1 .
you3 liao3:le5 zhu3 de5 ci2bei1 en1ai4 ,
jian1nan2 tong4ku3 dou1 wu2fang2 ;
xi3le4 ruo4 fei1 zhu3 suo3 ci4gei3 ,
bu4neng2 shi3 wo3 xin1 huan1chang4 .
3
wo3 ling2 ying1dang1 jie1shou4 jiu4en1 ,
tuo1li2 zui4e4 mian3 you1 jing1 ;
wu2lun4 chu3/4 yu2 he2deng3 jing4yu4 ,
xin1ran2 cong2 zhu3 xiang4qian2 xing2 .
dang1 si1 sheng4ling2 jiang1 ni3 gan3hua4 ,
tian1fu4 xiang4 ni3 xian3 ci2 rong2 ,
jiu4zhu3 xi1sheng1 , jiang1 ni3 jiu4shu2 ,
he2 ke3 bao4yuan4 zai4 xin1zhong1 ?
4
dang1 cong2 en1dian3 ben1 xiang4 guang1rong2 ,
qi2dao3 wei4 yi4 , xin4 wei4 dun4 ;
yong3sheng1 guang1ming2 zhao4 ni3 mian4qian2 ,
shang4 zhu3 qin1shou3 yin1 ni3 xing2 .
zhuan3yan3 wan2 liao3:le5 shi4jian1 ben3fen4
guo4:4:5 liao3:le5 luu3ke4 duan3 shi2 guang1 ,
wang4 bian4 huan1xin1 , dao3 bian4 song4yang2 ,
xin4 bian4 jian4 zhu3 , ai4 yong3 zhang333:chang22 .
a4men2