feng4xian4 quan2 sheng1 ge1
1
qian2cheng2 feng4xian4 wo3 quan2 sheng1 ,
jing4 hou4 zhu3 ming4 jin3 zun1xing2 ;
qian2cheng2 feng4xian4 wo3 guang1yin1 ,
zan4mei3 ge1sheng1 yong3 bu4 ting2 .
2
qian2cheng2 feng4xian4 wo3 shuang1 shou3 ,
zhu3 ai4 qu1 shi3 qin2 gong1zuo4 ;
qian2cheng2 feng4xian4 wo3 shuang1 zu2 ,
feng4ming4 ben1pao3 mei3 you4 su4 .
3
qian2cheng2 feng4xian4 wo3 ge1hou2 ,
zhi3you3 ge1yong3 jun1wang2 en1 ;
qian2cheng2 feng4xian4 wo3 she2tou5 ,
shi2shi2 chuan2da2 zhu3 sheng1yin1 !
4
qian2cheng2 feng4xian4 wo3 jin1yin2 ,
bu4 wei4 zi4ji3 liu2 fen1 wen2 ;
qian2cheng2 feng4xian4 wo3 zhi1shi5 ,
ting1 zhu3 xuan3ze2 jin4 quan2 xin1 .
5
qian2cheng2 feng4xian4 wo3 zhi4 yuan4 ,
bu4zai4 jian1chi2 wo3 si1 yi4 ;
qian2cheng2 feng4xian4 wo3de5 xin1 ,
shu3:zhu3 zhu3 kan1 wei4 zhu3 bao3 wei4 .
6
qian2cheng2 feng4xian4 wo3de5 ai4 ,
cong2ci3 qing1 xin1 ai4 wo3 zhu3 .
qian2cheng2 feng4xian4 wo3 zi4ji3 ,
yuan4 wo3 wan4shi2 dou1 wei4 zhu3 .
0
quan2 wei4 zhu3 , qin2 wei4 zhu3 ,
huan1 ran2 zhuan1cheng2 yong3 wei4 zhu3 .
a4men2