xian4 ji3 yu2 zhu3 ge1
1
wo3 yi4sheng1 qiu2 zhu2guan3 li3 ,
yuan4 xian4 shen1xin1 wei4 huo2 ji4 ,
wo3 guang1yin1 quan2 gui1 zhu3 yong4 ,
bu2gou4 bao4da2 zhu3 en1chong4 .
2
shi3 wo3 shou3 zuo4zhu3 sheng4 gong1 ,
yin1 bei4 zhu3 ci2ai4 gan3dong4 ,
shi3 wo3 jiao3 wei4 zhu3 xinĘ└2lu4 ,
bu4bu4 dou1 ting1 zhu3 fen1fu5 .
3
shi3 wo3 kou3 shi2chang2 song4yang2 ,
ge1chang4 song4yang2 wo3 jun1wang2 ,
shi3 wo3 kou3 man3 you3 zhu3 yan2 ,
jiang3shu4 zhu3 en1 zai4 ren2 qian2 .
4
shi3 wo3 cai2 sui1 shi4 yi1 wen2 ,
bu4gan3 wei4 zi4ji3 shou1cun2 ,
wo3 yuan4 wei4 ji1du1 pu2ren2 ,
fu2shi4 wo3 zhu3 jin4zhong1 xin1 .
5
wo3 bu4 yuan4 sui2cong2 zi4ji3 ,
dou1 yao4 ping2 wo3 zhu3 zhi3yi4 ,
shi3 wo3 xin1 zuo4zhu3 sheng4dian4 ,
sheng4ling2 zhu4 zai4 wo3 li3mian4 .
6
shi3 wo3 ai4 ru2 huo3 shang4sheng1 ,
wan2quan2 xian4 wo3 zhu3 wo3 shen2 ,
wo3 yuan4 xian4 yi1qie4 gui1 zhu3 ,
yin1wei5 ben3lai2 shu3:zhu3 hu1 zhu3 .
0
jiu4zhu3 bao3bei4 xue4 xi3jing4 wo3 xin1 ,
shi3 wo3 cong2 xue4 quan2 nei4 de5:2:dei3 cheng2 sheng4 ,
zhu3 ! wo3 ming4 wo3 xin1 yi1qie4 gui1yu2 ni3 ,
cong2 jin1 yi1zhi2 dai4 yong3yuan3 .
a4men2