yi1qie4 xian4shang5 ge1
1
zhu3 a4 ! wo3 jin1 wan2quan2 xian4shang5 ,
yi1qie4 suo3you3 dou1 gui1 ni3 ;
wo3 yao4 yong3yuan3 ai4 ni3 kao4 ni3 ,
ri4ri4 yu3 ni3 bu4 fen1li2 .
2
zhu3 a4 ! wo3 jin1 wan2quan2 xian4shang5 ,
zai4 ni3 jiao3 qian2 fu3fu2 bai4 ;
shi4shang5 rong2hua2 yi3jing5 diu1qi4 ,
yin1 meng2 jiu4zhu3 zhao4 wo3 lai2 .
3
zhu3 a4 ! wo3 jin1 wan2quan2 xian4shang5 ,
xin1ling2 shen1ti3 dou1 gui1 ni3 ;
sheng4ling2 gan3hua4 chang2 zai4 wo3 xin1 ,
shi3 wo3 zhen1 zhi1 wo3 shu3:zhu3 ni3 .
4
zhu3 a4 ! wo3 jin1 wan2quan2 xian4shang5 ,
ji4tan2 ai4 huo3 ran2 wo3 xin1 ;
jiu4en1 xi3le4 he2deng3 feng1sheng4 ,
rong2yao4 , rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .
0
yi1qie4 quan2 xian4shang5 ,
yi1qie4 quan2 xian4shang5 ,
wo3 jiang1 suo3you3 quan2 gui1 ye1su1 ,
yi1qie4 quan2 xian4shang5 .
a4men2