345 dou1 gui1 ye1su1 ge1 ALL FOR JESUS
1
yuan4 wo3 shen1xin1 cai2 zhi4 gong1fu5 ,
dou1 gui1 ye1su1 wo3 jiu4zhu3 ;
ji4 cong2 zui4e4 meng2 zhu3 jiu4 chu1 ,
li3dang1 wan2quan2 gui1 ye1su1 .
0
dou1 gui1 ye1su1 ,(3x)
wo3 jiu4zhu3 ;
dou1 gui1 ye1su1 ,(3x)
wo3 jiu4zhu3 .
2
yuan4 wo3 shuang1 shou3 wei4 zhu3 fu2wu4 ,
yuan4 wo3 shuang1 zu2 gen1 zhu3 xing2 ,
yuan4 wo3 shuang1 mu4 yang3wang4 ye1su1 ,
yuan4 wo3 kou3she2 song4 zhu3 ming2 .
3
zi4wo3 jue2xin1 gen1cong2 ye1su1 ,
shi4jie4 xu1rong2 yuan4 diu1qi4 ,
mei3 feng2 xiang3dao4 shi2jia4 jiu4shu2 ,
wo3 xin1 zhen1 shi4 le4:4:4:yue4 wu2bi3 .
4
he2deng3 ao4miao4 , he2deng3 xi1qi2 ,
wan4 wang2 zhi1 wang2 , zhu3 ye1su1 ,
jing4 chen4:cheng1:1 wo3 wei4 suo3 ai4 er2nuu3 ,
zai4 ta1 yin1 xia4 meng2 juan4gu4 .
1
All for Jesus, all for Jesus!
All my being กฏ s ransomed powers:
All my thoughts and words and doings,
All my days and all my hours.
0
All for Jesus! All for Jesus!
All my days and all my hours;
All for Jesus! All for Jesus!
All my days and all my hours.
2
Let my hands perform His bidding,
Let my feet run in His ways;
Let my eyes see Jesus only,
Let my lips speak forth His praise.
3
Worldlings prize their gems of beauty,
Cling to gilded toys of dust,
Boast of wealth and fame and pleasure;
Only Jesus will I trust.
4
Since my eyes were fixed on Jesus,
I กฏ ve lost sight of all beside;
So enchained my spirit กฏ s vision,
Looking at the Crucified.
5
Oh, what wonder! how amazing!
Jesus, glorious King of kings,
Deigns to call me His belov จจ d,
Lets me rest beneath His wings.