yu3 zhu3 xie2 xing2 ge1
1
qiu2 zhu3 rong2 wo3 yu3 zhu3 xie2 xing2 ,
zi4you2 fu2wu4 , qian1rang4 zhong1cheng2 ;
qiu2 zhu3 shi4 wo3 zhi4 shi4 mi4jue2 ,
zhu4 wo3 neng2 dan1 fan2 ju4 jian1xin1 .
2
qiu2 zhu3 zhu4 wo3 shan4 yong4 ai4xin1 ,
ti3 cha2 tian1 yi4 , gan3hua4 ren2 qun2 ,
sui2shi2 sui2di4 yin3ling3 zhong4ren2 ,
tuo1li2 mi2lu4 , zou3 shang4tian1 cheng2 .
3
qiu2 zhu3 ci4 wo3 ren3nai4 heng2xin1 ,
yu3 zhu3 tong2 gong1 , qin1mi4 ri4 zeng1 ,
qian2 xin4 gong1li3 , zhan4sheng4 wan4 wu4:e4:e4 ,
neng2 yong3 neng2 ren2 , fen4dou4 qian2jin4 .
4
qiu2 zhu3 zhu4 wo3 yong3 shou3 wei3 wang4 ,
wu2xian4 qian2cheng2 , yuan3 da4 guang1ming2 ,
wu2shang4 ping2an1 , wei2 zhu3 neng2 ci4 ,
zhu3 a4 , rong2 wo3 yong3jiu3 xie2 xing2 .
a4men2