zun1 zhi3 zuo4gong1 ge1
1
yang3lai4 zhu3 ming2 fen4 li4 qian2 xing2 ,
zhun3bei4 ji4xu4 mei3 tian1 gong1cheng2 ;
suo3you3 si1xiang3 , yan2yu3 , xing2wei2 ,
jue2 yi4 wan2quan2 jing4 zun1 zhu3 ming4 .
2
sheng4 zhi4 wei4 wo3 zhi3ding4 gong1cheng2 ,
ken3qiu2 shi3 wo3 yong3yue4 wan2cheng2 ;
neng2 zai4 gong1zuo4 zhi1 zhong1:4 jian4 zhu3 ,
zheng4ming2 shan4liang2 wan2mei3 sheng4 xin1 .
3
qiu2 zhu3 shi2chang2 zai4 wo3 you4 shou3 ,
cha2kan4 zhe5 wo3 yin3 wei1 nei4xin1 ;
shi3 wo3 zun1ming4 qin2 ku3 zuo4gong1 ,
zuo4 cheng2 gong1zuo4 , wan2quan2 xian4 cheng2 .
4
shi3 wo3 fu4 zhu3 rong2yi5 de5 e4 ,
jing3xing3 qi2dao3 , wu2 shi2 zan4 xi1 ;
yi1xin1 yang3wang4 yong3heng2 shi4 wu4 ,
ji2su4 ben1fu4 guang1rong2 da4 ri4 .
5
shen1 yuan4 zhao4 zhu3 suo3 ci4 hong2 en1 ,
yi1ran2 zun1xing2 ren4he2 sheng4 ming4 ;
yi1lu4 ben1pao3 , shi3zhong1 xin1ran2 ,
jin3 sui2zhe5 zhu3 , tong2 shang4tian1 ting2 .
a4men2