jin4xin1 jin4yi4 ai4 zhong4ren2 ge1
1
zhu3 de5 ming4ling4 dang1 zun1xing2 ,
jin4xin1 jin4yi4 ai4 zhong4ren2 ,
shen1ti3 li4 xing2 zuo4 guang1 yan2 ,
xiao4 zhu3 she3ji3 jin4 ben3fen4 .
2
zhu3 de5 zhi3yi4 dang1 yi1 shun4 ,
ji1du1 cheng2xing2 zai4 wo3 shen1 ,
ai4 ren2 ru2 ji3 zhu3 xi3yue4 ,
wei4 zhong4 dai4 qiu2 xin1 cheng2ken3 .
3
zhu3 de5 tuo1fu4 dang1 dan1 cheng2 ,
nu3li4 wei4 zhu3 zuo4 jian4zheng4 ,
jing4 jiang1 shen1xin1 xian4 zhu3 yong4 ,
ai4 zhu3 ai4ren5 xiang3 yong3sheng1 .
4
zhu3 de5 hua4yu3 dang1 jing4 ting1 ,
shi4 wo3 zhi4bao3 cun2 nei4xin1 ,
pin2fa2 sheng1ming4 de5:2:dei3 feng1sheng4 ,
geng4:1 yuan4 zhong4ren2 tong2 meng2 en1 .
a4men2