en1 guang1 ge1 Jesus bids us shine
1
zhu3 ji4 ci4 en1
guang1zhao4 liang4 wo3 zhong1xin1 ,
wo3 ye3 ying1dang1 fa1guang1 ,
zhao4 wo3 zi4 jia1 ren2 .
yin1 zhi1 zui4e4 tong4ku3 ,
wo3 yuan4 fa1guang1 ,
ge4 zhao4 zi4ji3 di4fang5 ,
ben3 shi4 ying1dang1 .
2
ye1su1 wang4 wo3
guang1hui1 huang2 zhao4 yi1 xiang1 ,
ruo4 wo3 guang1 bu4 ming2liang4 ,
he2 yan2 dui4 zhu3 guang1 ?
zhu3 cong2 tian1shang4 chui2 gu4 ,
yuan4 wo3 fa1guang1 ,
ge4 zhao4 zi4ji3 di4fang5 ,
ben3 shi4 ying1dang1 .
3
ye1su1 wang4 wo3
guang1zhao4 zai4 zhong4ren2 qian2
you2ru2 guang1ming2 yin2 zhu2 ,
zhao4 zai4 hei1ye4 jian4:4:1:1:1 .
shi4jian1 sui1 you3 hei1an4 ,
wo3 yuan4 fa1guang1 ,
ge4 zhao4 zi4ji3 di4fang5 ,
ben3 shi4 ying1dang1 .
1
Jesus bids us shine
with a clear, pure light,
like a little candle
burning in the night.
In this world of darkness,
so let us shine,
you in your small corner,
and I in mine.
2
Jesus bids us shine,
first of all for him;
well he sees and knows it
if our light grows dim:
Jesus walks beside us
to help us shine,
you in your small corner,
and I in mine.
3
Jesus bids us shine,
then, for all around,
many kinds of darkness
in this world are found:
sin, and want and sorrow;
so we must shine,
you in your small corner,
and I in mine.