ben3fen4 ge1
1
wo3 you3 ben3fen4 dang1 jin4 ,
wo3 you3 shang4 zhu3 dang1 zun1 ,
wo3 you3 yong3heng2 zhi1 ling2 dang1 jiu4 ,
li2 zui4 yu3 zhu3 xiang1qin1 .
2
wo3 yuan4 feng4xian4 wo3 sheng1 ,
cheng2jiu4 zhu3 pai4 zhi1 gong1 ,
jiang1 wo3 cai2neng2 bu2zhu4 shi1zhan3 ,
yin1qin2 mian3li4 zhi4 zhong1 .
3
qiu2 zhu3 shi3 wo3 jin3shen4 ,
ru2 zai4 zhu3 qian2 wei2ren2 ,
chang2 zuo4 zhun3bei4 , quan2 wo3 ze2ren4 ,
yi1yi1 xiang4 zhu3 mian4 chen2 .
4
zhu4 wo3 jing3xing3 dao3gao4 ,
zhong1shen1 kao4 zhu3 yin3dao3 ,
wen3 bu4 ji1du1 ai4ren5 zhi1 dao4 ,
xiang4 zhu3 yong3 gui1 rong2yao4 .
a4men2