ai4ren5 ge1
1
di4xiong1men5 a4 ,
fang4kai1 xiong1huai2 ai4 zhong4ren2 ,
ai1lian2 suo3zai4 ,
ji2 zhu3 ping2an1 suo3 lin2 ;
bi3ci3 xiang1ai4 ,
chong2bai4 cai2neng2 jin4 qian2cheng2 ,
qi2dao3 song4yang2 ,
mo4 li2 he2222:huo2 yan2 shan4xing2 .
2
yin1 zhu3 ai4 tu2 ,
ceng2jing1 cheng2ken3 de5:di4 jiao4xun5 ,
zai4 zhu3 mian4qian2 ,
chong2bai4 bu4 suan4 qian2cheng2 ;
chu2fei1 tong2xin1 ,
wan3hui2 mi2shi1 yi1 shang1xin1 ,
fu3 gu1 xu4 gua3 ,
neng2gou4 shou3 dao4 li4 xing2 .
3
gong1jing4 zhui1 zong1
ye1su1 ci2bei1 de5 sheng4 fan4 ,
ye1su1 sheng4 gong1 ,
bian4 shi4 yi4sheng1 xing2shan4 ;
mang2mang2 shi4jian1 ,
hua1:4:4 cheng2 bai4 fu4 de5 sheng4dian4 ,
ren2ai4 ren2sheng1 ,
hua1:4:4 cheng2 gan3xie4 shi1pian1 .
4
dao4 na4shi2 qi1 ,
ren2shen1 zhi4 dou1 luo4 xia4 ,
shi4jie4 zhong4 sheng1 ,
bu4 wen2 zhan4 le4:4:4:yue4 bei1 jia1 ;
fen4nu4 de5 huo3 ,
jiang1 bei4 ai4xin1 suo3 jian4ta4 ,
si3 hui1 zhi1 zhong1:4 ,
cheng2:sheng4 fang4 he2ping2 zhi1 hua1 .
a4men2