lin2she4 jiu4 zai4 shen1 pang2 ge1
1
ai4 zhu3 jin4xin1 jin4li4 ,
ai4ren5 dang1 ru2 ji3 .
shei2 shi4 lin2she4 ni3 ke3 zhi1 ?
xun2qiu2 zhu3 zhi3yi4 .
2
ji4si1 he2222:huo2 li4wei4ren2 ,
xian4ji4 xian4 ge1sheng1 .
jian4 ren2 fu4 shang1 mo4 yan2 guo4:4:5 ,
shi4feng4 qi3 zhen1cheng2 ?
3
sa1ma3li4ya3 xing2 ren2 ,
que4 you3 ren2ai4 xin1 .
mo3 you2 fu1 jiu3 guo3 shang1kou3 ,
zhu3 kua1 ta1 suo3 xing2 .
4
mo4xiang3 wo3 zhu3 jiao4dao3 ,
xin1ling2 de5:2:dei3 guang1zhao4 .
yang3lai4 sheng4ling2 qian2dao3 yin3 ,
yong3 xiang4 biao1gan1 pao3 .
0
lin2she4 jiu4 zai4 wo3 shen1 pang2 ,
deng3dai4 qu4 fu2 bang1 .
qiu2 yi3 sheng4 ai4 ji4li4 wo3 ,
xing2 zai4 zhu3 xin1 shang4 .
a4men2