wo3 yao4 zhen1cheng2 ge1
1
wo3 yao4 zhen1cheng2 ,
mo4 fu4 ren2jia1 xin4ren4 shen1 ;
wo3 yao4 jie2jing4 ,
yin1wei5 you3 ren2 guan1xin1 ;
wo3 yao4 gang1qiang2 ,
ren2jian1 tong4ku3 cai2neng2 dang1 ;
wo3 yao4 dan3zhuang4 ,
yin1 nan2 bu4neng2 zu3dang3 ,
wo3 yao4 dan3zhuang4 ,
kun4nan5 bu4neng2 zu3dang3 .
2
wo3 yao4 you3ai4 ,
qin1 peng2 chou2ren2 dou1 kuan1dai4 ;
wo3 yao4 shi1 zeng4 ,
cai2 qing1 , yi4 zhong4:-:chong2 , xin1 cheng2 ;
wo3 yao4 xu1 huai2 ,
mo4 wang4 wo3 ruo4dian3 chang2 zai4 ;
wo3 yao4 yang3wang4 ,
huan1le4 , ren2ai4 , xiang4shang4 ,
wo3 yao4 yang3wang4 ,
huan1le4 , ren2ai4 , xiang4shang4 .
3
wo3 yao4 qi2dao3 ,
fan2 mang2 shi2 xiang4 zhu3 qiu2gao4 ;
wo3 yao4 ai4 zhu3 ,
shi2ke4 bu4 li2 tian1fu4 ;
wo3 yao4 jing4 ting1 ,
deng3hou4 zhu3 wei1xiao3 sheng1yin1 ;
wo3 yao4 jian1ding4 ,
sui2 zhu3 jiao3 zong1 qian2 xing2 ,
wo3 yao4 jian1ding4 ,
sui2 zhu3 jiao3 zong1 qian2 xing2 .
a4men2