guang1zhao4 xiao3 di4fang5 ge1
1
bu2yao4 deng3dao4 neng2 zuo4 da4shi4 ,
cai2 lai2 fa1:1:4 da4 guang1 ,
bu2yao4 deng3dao4
guang1 neng2 zhao4 yuan3fang1 ,
yan3qian2 bian4 you3 xu3duo1 ze2ren4 ,
ni3 neng2 jin4li4 liang2 ,
guang1zhao4 ni3 suo3zai4 xiao3 di4fang5 .
2
bo1 kai1 dang1chu1 chou2 yun2 mi2 wu4
zheng4yao4 ni3 bang1zhu5 ,
man4 dao4 li4 wei1 ,
bu4 ken3 lai2 dan1dang1 ,
zong4shi3 zhi3you3 yi1 ren2 ting1jian5 ,
ye3 zhi2de2 ge1chang4 ,
guang1zhao4 ni3 suo3zai4 xiao3 di4fang5 .
3
zhe4li3 xiang4 ni3 zhe4yang4 cai2neng2 ,
zong3 you3 shi4 bang1mang2 ,
jiu4 zai4 zhe4li3 ,
fan3 zhao4 chen2xing1 guang1 .
jiu4 zai4 yi1 shuang1 bei1wei1 shou3 zhong1:4 ,
ye3 hao4:3 shi1 tian1 liang2 ,
guang1zhao4 ni3 suo3zai4 xiao3 di4fang5 .
0
guang1zhao4 ni3 suo3zai4 xiao3 di4fang5 ,
guang1zhao4 ni3 suo3zai4 xiao3 di4fang5 .
hai3mian4 you3 chuan2 deng3 ni3 guang1zhao4 ,
ping2an1 hao4:3 jin4 gang3 ,
guang1zhao4 ni3 suo3zai4 xiao3 di4fang5 .
a4men2