qiu2 zhu3 zhu4 li4 wei4 shan4 ge1
1
zhi4 sheng4 zhi4 jie2 de5 shang4di4 ,
san1wei4yi4ti3 zhi1 shen2 ,
zhu3 lai2 bu4 shou4 ren2 fu2shi4 ,
nai3 wei4 fu2shi4 zhong1:4 ren2 ;
yuan4 cong2 da4 mu4 mei3 jiao3 zong1 ,
zun1 zhu3 sheng4 fan4 xian4 shen1 ,
qiu2 zhu3 ci4 wo3 yi3 li4liang5 ,
shi4 shi4 rong2 shen2 yi4 ren2 .
2
quan2 shan4 quan2neng2 de5 shang4di4 ,
he2ping2 bo2ai4 zhi1 shen2 ,
zhu3 yuan4 wan4 ren2 dou1 de2jiu4 ,
bu4 yuan4 yi1 ren2 chen2lun2 ;
zhu3 lian2 zui4ren2 zeng1 zui4e4 ,
zhen4nu4 zhi2 zhi3 nie4 gen1 ,
qiu2 zhu3 ci4 wo3 yi3 li4liang5 ,
zuo4zhu3 zheng4yi4 jing1bing1 .
3
yu3zhou4 wan4lei4 de5 zhu3zai3 ,
zhen1li3 da4dao4 ben3 yuan2 ,
yuan4 zhu3 zhi3yi4 xing2 di4shang4 ,
ru2tong2 xing2 zhi1 zai4 tian1 ;
jie4 zhong4:3 mo4mo4 zhong1 fan2mao4 ,
di1 shui3 juan1 ju4 cheng2 quan2 ,
qiu2 zhu3 ci4 wo3 yi3 li4liang5 ,
zuo4 jiao4 zuo4 guang1 zuo4 yan2 .
a4men2