guang1ming2 chu3/4 suo3 ge1
1
tian1shang4 sa1leng3 , guang1ming2 chu3/4 suo3 ,
he2ping2 yi4xiang4 chu1 qi2zhong1 ,
hui1huang2 can4lan4 , guo4:4:5 wo3 yu4 liao4 ,
wei3 zai1 tian1guo2 jun1wang2 gong1 ;
xian1zhi1 sheng4ren2 tong2 sheng1 zan4mei3 ,
ge1sheng1 zhen4dong4 le4:4:4:yue4 sheng1 hong2 .
2
ha1li4lu4ya3 , xiang3 che4 yun2 feng1 ,
yong3 wu2 xiu1 zhi3 yong3 wu2qiong2 ;
zhu3 zhi1 yan2xi2 , feng1sheng4 gong1kai1 ,
yong3 wu2 jian4:4:1:1:1 duan4 yong3 wu2 zhong1 ;
zhu3 chuang4 wan4you3 , zhu3 zao4 wan4lei4 ,
qing1jie2 sheng4 shan4 ai4 zhi4 zhong1:4 .
3
ji4 wu2 chou2 yun2 , ye3 wu2 yi2 wu4 ,
sheng4 cheng2 qi4 shuang3 tian1 qing1lang3 ;
guang1hui1 tai4yang2 , yong3yuan3 zhong1:4 tian1 ,
nai3shi4 yi4 ri4 chang2 ming2liang4 ;
bu4 xu1 ye4jian1 xiu1xi5 yang3 shen2 ,
hao2wu2 xin1ku3 , wu2 bei1shang1 .
4
jin1ri4 wo3 zhi1 rou2ruo4 shen1qu1 ,
ta1 ri4 jiang1 xian3 da4 rong2guang1 ,
kao4 zhu3 neng2li4 , zi4you2 jian4kang1 ,
shi3 ni3 geng4:1 mei3 geng4:1 gang1qiang2 ,
shi3 ni3 kuai4le4 , shi3 ni3 yong3gan3 ,
zhu3 zhi1 bang1zhu5 yong3 wu2jiang1 .
5
ni3 dang1 fen4yong3 , xin1yi4 huan1 ran2 ,
jiang1 ni3 ze2ren4 hao4:3 dan1dang1 ,
dai4 dao4 gong1zuo4 ji4 jing1 wan2bi4 ,
jie1shou4 zhu3 ci4 en1 wu2liang4 ,
fu2shi4 gao1yang2 , da4you3 zun1rong2 ,
chang2 mu4 en1 guang1 huan1le4 zhang333:chang22 .
6
qi2 lai2 zan4yang2 sheng4 fu4 ci2ai4 ,
qi2 lai2 zan4yang2 sheng4 zi3 en1 ,
qi2 lai2 zan4yang2 sheng4ling2 miao4 qi4 ,
san1 yi1 shang4 zhu3 guang1rong2 jun1 ;
tong2 ju4 shen2xing4 , yong3shi4 tong2 zai4 ,
wan4gu3qian1qiu1 chen4:cheng1:1 zhi4 zun1 .
a4men2