yang3wang4 tian1 jia1 ge1
1
yang3wang4 wo3 jia1xiang1 zai4 na4bian1 ,
guang1ming2 he2 sheng1ming4 shu4 yong3 bu4 qian1 ,
zai4 na4bian1 zhong4 sheng4tu2 da4 huan1xi3 ,
yong3yuan3 quan2 chuan1 shang4 jie2bai2 yi1 .
2
yi3jing5 you3 qin1you3 zai4 na4bian1 ,
dou1 shi4 you2ci3 huo2 lu4 xian1 dao4 tian1 ,
zai4 na4bian1 chang4 xin1 shi1 xiang3 an1xi1 ,
yong3yuan3 zhu4 le4:4:4:yue4 de5:di4 fu2 wu2bi3 .
3
xian2shi2 zhu3 ye1su1 zai4 na4bian1 ,
deng3 yi1 deng3 wo3 yu3 zhu3 mian4dui4mian4 ,
tong2 zhong4 sheng4 bing4 tian1shi3 zan4mei3 zhu3 ,
yong3yuan3 wu2zui4 wu4:e4:e4 wu2 chou2ku3 .
0
zai4 na4bian1 , zai4 na4bian1 ,
yang3wang4 wo3 jia1xiang1 zai4 na4bian1 ;
zai4 na4bian1 , zai4 na4bian1 , zai4 na4bian1 ,
yang3wang4 wo3 jia1xiang1 zai4 na4bian1 .
a4men2