zan4 mu4 fu2 de5:di4 ge1
1
you3 yi1 de5:di4 bi3 bai2ri4 geng4:1 guang1cai3 ,
sui1 yao2yuan3 wo3 yin1 xin4 wang4 de5:2:dei3 jian4 ,
wo3 tian1fu4 zai4 na4 de5:di4 chang2 deng3dai4 ,
yi3 wei4 wo3 bei4 an1 zhai2 yu2 li3bian1 .
2
wo3 bi4 sui2 zhong4 sheng4tu2 dao4 fu2 de5:di4 ,
sheng1 he2xie2 ge1 xin1 shi1 song4yang2 zhu3 ,
xin1 kuai4le4 de5:2:dei3 yong3yuan3 de5 sheng1ming4 ,
zai4 wu2 ju4 ye3 wu2 you1 geng4:1 wu2 ku3 .
3
wo3 sheng4 fu4 zai4 gao1 tian1 he2 ci2ai4 ,
jiang1 zhi4 zun1 du2sheng1 zi3 jiang4 shi4jian1 ,
kai1 fu2 yuan2 yi1zhi2 liu2 zhi4 wan4dai4 ,
wo3 zhong1shen1 yao4 zan4mei3 zhu3 en1dian3 .
0
dao4 na4 ri4 , le4:4:4:yue4 wu2bi3 ,
tong2 zhong4 sheng4 de5:2:dei3 ju4hui4 zai4 fu2 de5:di4 .
dao4 na4 ri4 , le4:4:4:yue4 wu2bi3 ,
tong2 zhong4 sheng4 de5:2:dei3 ju4hui4 zai4 fu2 de5:di4 .
a4men2