le4:4:4:yue4 jin4 tian1guo2 ge1
1
ge1song4 ye1su1 quan2neng2 ren2ai4 ,
tian1 jia1 en1 men2 wei4 wo3 kai1 ;
zai4 na4 guang1ming2 rong2yao4 tian1shang4 ,
zhu3 wei4 wo3 yu4bei4 di4fang5 .
2
wo3 jin1 ru2tong2 luu3ke4 xinĘ└2lu4 ,
you3shi2 hei1 yun2 gai4 qian2tu2 ;
deng3 wo3 dao4 na4 rong2hua2 fu2 de5:di4 ,
jiu4 wu2 chou2ku3 wu2 tan4xi1 .
3
wo3men5 ying1dang1 jian1 xin1 ren3nai4 ,
jing3xing3 qi2dao3 deng3 zhu3 lai2 ;
ri4ri4 kao4 zhu3 qin2 zuo4 sheng4 gong1 ,
gao1ju3 zhu3 ming2wei2 zhu3 yong4 .
0
wo3men5 dou1 yao4 hui2 tian1 jia1 ,
jin1 mo4 ru2 dao4 na4 ri4 zhen1 kuai4le4 !
wo3men5 yao4 jian4 jiu4zhu3 ,
wo3men5 yao4 gao1chang4 de2sheng4 ge1 .
a4men2