shi1pian1 103 pian1
1
wo3de5 xin1 na3 ni3 yao4 zan4mei3 zhu3 !
yao4 cheng1song4 ta1 sheng4 ming2 !
yao4 cheng1song4 ye1he2hua2 !
bu4ke3 wang4ji4 ta1 en1hui4 ,
she4mian3 ni3 yi1qie4 zui4nie4
yi1zhi4 ni3 ji2bing4 .
ta1 jiu4 ni3 mian3 si3wang2 ,
yi3 ren2ai4 ci2bei1 wei4 ni3de5 guan1mian3 .
2
ta1 yong4 mei3 wu4 shi3 ni3 de5:2:dei3 man3zu1 ,
shi3 ni3 fan3 lao3 huan2:hai2 tong2 .
ta1 yao4 shi1xing2 gong1yi4 ,
wei4 shou4 qu1 de5 ren2 shen1yuan1 .
ta1 you3 lian2min3 , you3 en1dian3 ,
bu4 qing1yi4 fa1nu4 ,
qie3 you3 feng1sheng4 ci2ai4 ,
bu4 chang2jiu3 ze2bei4 , bu4 yong3yuan3 huai2 nu4 .
3
tian1 li2 de5:di4 you3 he2deng3 yang4 de5 gao1 ,
ye1he2hua2 de5 ci2ai4
ye3 shi4 he2deng3 de5 da4 .
dong1 li2 xi1 you3 duo1 yao2yuan3 ,
ta1 jiao4 wo3men5 guo4fan4 li2
wo3men5 ye3 duo1 yuan3 .
ru2 fu4 lian2xu4 er2nuu3 ,
ye1he2hua2 ye3 zen3yang4 lian2xu4 wo3men5 .
a4men2