shi1pian1 133 pian1
_ kan4:1 na3 ,
di4xiong1 he2mu4 tong2 _ ju1 ,
shi4
he2deng3 de5 shan4 ,
he2 _ deng3 de5 mei3 .
zhe4 _ hao4:3 _ bi3 na4 gui4zhong4 de5 you2 ,
jiao1 zai4 ya3lun2 de5 tou2 shang4 ,
liu2 dao4 hu2 _ xu1 ,
you4 _ liu2 dao4 ta1de5 yi1jin1 .
( you4 liu2 dao4 ta1de5 yi1jin1 .)

_ you4 _ hao3bi3
hei1men2 de5 gan1lu4 ,
( hei1men2 de5 gan1lu4 ,)
jiang4 zai4 xi1an1 shan1 .
yin1wei5 zai4 na4li5
( yin1wei5 zai4 na4li5 )
you3 ye12 he2222:huo2 _ hua2 suo3 ming4ding4 de5 fu2 ,
jiu4shi4 yong3yuan3 de5 _ sheng1ming4
( jiu4shi4 yong3yuan3 de5 sheng1ming4 .)