shi1pian1 150 pian1
0
ni3men5 yao4 zan4mei3 ye1he2hua2 ,
zai4 shang4di4 de5 sheng4suo3 zan4mei3 ta1 ,
zai4 ta1 xian3 neng2li4 de5 qiong2cang1 zan4mei3 ta1 .
yao4 yin1 ta1 da4 neng2 de5 zuo4wei2 zan4mei3 ta1 ,
an4 zhe5 ta1 ji2 mei3 de5 da4de2 zan4mei3 ta1 .
yao4 yong4 jiao3 sheng1 zan4mei3 ta1 ,
gu3 se4 tan2qin2 zan4mei3 ta1 .
ji1 gu3 tiao4wu3 zan4mei3 ta1 ,
yong4 si1xian2 de5 yue4qi4 ,
he2222:huo2 xiao1 de5 sheng1yin1 zan4mei3 ta1 .
yong4 da4 xiang3 de5 bo2 zan4mei3 ta1 ,
yong4 gao1sheng1 de5 bo2 zan4mei3 ta1 .
fan2 you3 qi4xi1 de5 ,
dou1 yao4 zan4mei3 ye1he2hua2 .