yang3 zhi3 ge1
wei4 hua4 kai1 tian1 shi3 wen4 ji1 ,
gao1 xuan2 pan4 shi4 zhi3 zhong1 qi1 ;
yi1 ren2 xue4 zhu4 wu3 shang1 jin4 ,
wan4guo2 xin1 qing1 shi2 zi4 qi2 ;
chang1he2 you3 ti1 tong1 dan4 dang4 ,
yao1mo2 wu2 shu4 cheng3 mi2li2 ;
zi1jian1 hao4:3 fu4 ye1su1 hou4 ,
yang3 zhi3 shan1 dian1 bu4bu4 sui2 .
a4men2