dou1 lai2 song4 ( shi1 95:1-7,96:9,13)
1
{ lai2 a4 , wo3men5 yao4
xiang4 ye1he2hua2 } ge1chang4 ,
xiang4 zheng3jiu4 wo3men5 de5 pan2shi2 huan1hu1 .
2
wo3men5 yao4 lai2 gan3xie4 zhu3 ,
yong4 shi1ge1 xiang4 zhu3 huan1hu1 .
3
yin1 ye1he2hua2 wei4 da4 shen2 ,
wei4 da4 wang2 , chao1hu1 wan4 shen2 zhi1 shang4 .
4
de5:di4 de5 shen1chu4 zai4 zhu3 shou3 zhong1:4 ;
shan1 de5 gao1feng1 ye3 shu3:zhu3 zhu3 .
5
hai3yang2 shu3:zhu3 zhu3 , shi4 zhu3 zao4 de5 ,
han4di4 ye3 shi4 zhu3 shou3 zao4cheng2 de5 .
6
{ lai2 a4 , wo3men5 yao4 qu1shen1 }
jing4bai4 ,
{ zai4 zao4 wo3men5 de5 ye1he2hua2 }
mian4qian2 gui4xia4 .
7
yin1wei5 zhu3 shi4 wo3men5 de5 shang4di4 ,
{ wo3men5 shi4 zhu3 cao3chang3
de5 yang2 , shi4 }
zhu3 shou3xia4 de5 min2 .
8
{ dang1 yi3 sheng4jie2 de5 zhuang1shi4 , jing4bai4 }
ye1he2hua2 ,
pu3 tian1xia4 de5 ren2 dou1 ying1dang1 jing4wei4 zhu3 .
9
yin1wei5 zhu3 lai2 liao3:le5 ,
zhu3 lai2 yao4 shen3pan4 quan2 de5:di4 .
10
zhu3yao4 an4 gong1yi4 shen3pan4 shi4jie4 ,
an4 xin4shi2 shen3pan4 wan4min2 .
0
dan4yuan4 rong2yao4
gui1yu3 fu4 , zi3 , sheng4ling2 ,
{ qi3chu1 zhe4yang4 , xian4
zai4 zhe4yang4 , yi3hou4 }
ye3 zhe4yang4 ,
yong3 wu2 qiong2jin4 . a4men2