xian4 li3 wen2
wan4wu4 dou1 shi4 cong2 zhu3 er2 lai2 ,
wo3men5 ba3 cong2 zhu3 er2 lai2
de5 xian4 gei3 zhu3
a4men2