shi3tu2 xin4 jing1
wo3 xin4 shang4di4 ,
quan2neng2 de5 fu4 ,
chuang4zao4 tian1di4 de5 zhu3 ;
wo3 xin4 wo3 zhu3 ye1su1 ji1du1 ,
shang4di4 du2sheng1 de5 zi3 ;
yin1 sheng4ling2 gan3 yun4 ,
you2 tong2zhen1 nuu3 ma3li4ya3 suo3 sheng1 ;
zai4 ben3diu1 bi3la1duo1 shou3xia4 shou4nan4 ,
bei4 ding1 yu2 shi2zi4jia4 ,
shou4 si3 , mai2zang4 ;
jiang4 zai4 yin1jian1 ,
di4san1 tian1 cong2 si3ren2 zhong1:4 fu4huo2 ;
sheng1 tian1 ,
zuo4 zai4 quan2neng2 fu4 shang4di4 de5 you4bian1 ;
jiang1lai2 bi4 cong2 na4li5 jiang4lin2 ,
shen3pan4 huo2 ren2 si3ren2 .
wo3 xin4 sheng4ling2 ;
wo3 xin4 sheng4 er2 gong1 zhi1 jiao4hui4 ;
wo3 xin4 sheng4tu2 xiang1tong1 ;
wo3 xin4 zui4 de5:2:dei3 she4mian3 ;
wo3 xin4 shen1ti3 fu4huo2 ;
wo3 xin4 yong3sheng1 .
a4men2