qiu2 da4 jun1wang2 lai2lin2
1
qiu2 da4 jun1wang2 lai2lin2 ,
rong2 wo3 zan4mei3 ni3 ming2 ming2 ,
gao1sheng1 cheng1song4 .
wei2 ni3 zun1rong2 zhi4 sheng4 ,
wei2 ni3 wan2quan2 de2sheng4 ,
ken3qiu2 wan1gu3 zhi1 shen2 ,
zhi4li3 tong3ling3 .
2
ken3qiu2 hua1:4:4 shen1 zhi1 dao4 ,
pei4 zhe5 zhen1li3 bao3 jian4 ,
chui2 ting1 dao3gao4 .
shi1 en1 yu2 zhong4 bai3xing4 ,
shi3 zhu3 sheng4 dao4 chang1sheng4 ,
sheng4jie2 gong1yi4 de5 ling2 ,
shi3 wo3 cheng2 sheng4 .
3
qiu2 bao3hui4shi1 sheng4ling2 ,
ci3 ke4 lin2jin4 jian4zheng4 ,
xian3chu1 shen2 sheng4 .
ni3 shi4 quan2neng2 zhu3zai3 ,
jin1 zhu4 zhong4ren2 xin1 nei4 ,
tong3zhi4 yong3 bu4 li2kai1 ,
sheng4ling2 tong2 zai4 .
4
san1 yi1 zhen1 shen2 zhi4 shang4 ,
dang1 shou4 wan4min2 song4yang2 ,
shi4 shi4 wu2jiang1 .
yuan4 rong2yao4 zhong1:4 de5:2:dei3 jian4
zhen1 shen2 zun1gui4 wei1yan2 ;
jing4ai4 , zun1chong2 , feng4xian4
yong3heng2 bu4bian4 .
a4men2 .