sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1
1
sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1 ,
quan2neng2 da4 zhu3zai3 !
qing1chen2 wo3 zhong4 ge1song4 ,
huan1 sheng1 shang4da2 tian1ting2 ;
sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1 ,
ci2bei1 quan2neng2 zhu3zai3 ,
zan4mei3 san1 yi1 shen2 ,
fu4zi3 yu2 sheng4ling2 .
2
sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1 ,
zhong4 sheng4 dou1 jing4bai4 ,
fang4xia4 huang2jin1 guan1mian3 ,
huan2rao3 zai4 shui3jing1 hai3 ;
qian1wan4 tian1shi3 tian1 jun1 ,
fu3fu2 kou4bai4 zhu3 qian2 ,
xi1 zai4 er2 jin1 zai4 ,
yong3 zai4 yi4wan4 nian2 .
3
sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1 ,
zhu3 zhuang1yan2 wei1 rong2 ;
zui4ren2 hun1 mei4 nan2 jian4 ,
yin1 hei1an4 zui4 shen1zhong4 ;
wei2du2 shang4 zhu3 zhi4 sheng4 ,
wei2du2 shang4 zhu3 zhi4 zun1 ,
quan2neng2 you4 quan2 ai4 ,
zhi4 sheng4jie2 zhen1 shen2 .
4
sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1 ,
quan2neng2 da4 zhu3zai3 !
di4shang4 tian1kong1 hai3yang2 ,
wan4wu4 tong2 song4 zhu3 ming2 ;
sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1 ,
ci2bei1 quan2neng2 zhu3zai3 ,
zan4mei3 san1 yi1 shen2 ,
fu4zi3 yu2 sheng4ling2 .