san1 yi1 zhen1 shen2
1
tian1shang4 fu4qin5 , ci2ai4 yuan1 shen1 ,
wei4 wo3 cheng2jiu4 jiu4shu2 da4 en1 ,
zhu3 bao3zuo4 qian2 zui4ren2 fu2 bai4 ,
ken3qiu2 ci4 xia4 kuan1shu4 da4 ai4 .
2
quan2neng2 sheng4 zi3 , dao4cheng2rou4shen1 ,
ji4si1 , xian1zhi1 , jiu4zhu3 , da4 jun1 ,
zhu3 bao3zuo4 qian2 zui4ren2 fu2 bai4 ,
ken3qiu2 ci4 xia4 zheng3jiu4 hong2 en1 .
3
yong3heng2 sheng4ling2 , ci4 xin1 sheng1ming4 ,
cong2 zui4 cong2 si3 , jiu4 chu1 wan4 ling2 ,
zhu3 bao3zuo4 qian2 zui4ren2 fu2 bai4 ,
ken3qiu2 ci4 xia4 sheng1ming4 da4 neng2 .
4
zhu3 ye1he2hua2 , fu4zi3 sheng4ling2 ,
san1wei4yi4ti3 ao4miao4 zhen1 shen2 ,
zhu3 bao3zuo4 qian2 zui4ren2 fu2 bai4 ,
qiu2 ci4 she4mian3 , en1dian3 , sheng1ming4 . a4men2 .