rong2yao4 gui1yu2 zhen1 shen2
1
rong2yao4 gui1yu2 zhen1 shen2 ,
ta1 cheng2jiu4 da4shi4 ,
wei4 ai4 shi4ren2 shen4zhi4 ci4 xia4 du2sheng1 zi3 ,
xian4shang5 ta1 sheng1ming4 wei2ren2 shu2 zui4 shou4 hai4 ,
yong3sheng1 men2 yi3 da4 kai1 ren2ren2 ke3 jin4lai2 .
2
jiu4zhu3 liu2 bao3 xue4 ,
he2deng3 quan2bei4 jiu4en1 ;
zhen1 shen2 ying1xu3 ci4gei3 fan2 xin4 ta1de5 ren2 ;
zui4ren2 zhong1:4 zhi1 zui4kui2 ruo4 zhen1xin1 xiang1xin4 ,
yi1 xin4 kao4 zhu3 jiu4 bi4 de5:2:dei3 she4zui4 zhi1 en1 .
3
fu4 shen2 qi3shi4 zhen1li3 ,
yi1 cheng2jiu4 da4shi4 ,
ji2 sheng4 zi3 ye1su1 wo3men5 huan1xin1 wu2bi3 ;
jiang1lai2 jian4 zhu3 mian4 wo3men5 bi4 geng4:1 jing1ya4 ,
he2deng3 qi2miao4 gai3bian4 , geng4:1 chun2jie2 wu2xia2 .
0
zan4mei3 zhu3 , zan4mei3 zhu3 ,
quan2 de5:di4 ling2ting1 zhu3 sheng1 ;
zan4mei3 zhu3 , zan4mei3 zhu3 ,
wan4min2 kuai4le4 huan1xin1 ;
qing3 lai2 ji2 sheng4 zi3 ye1su1 lai2dao4 fu4 qian2 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ,
ta1 yi3 cheng2jiu4 da4shi4 gong1 .