yong1dai4 wo3 zhu3 wei4 wang2
1
yong1dai4 wo3 zhu3 wei4 wang2 ,
sheng4 gao1 zai4 bao3zuo4 shang4 ,
qing3 ting1 tian1shang4 ge1sheng1 you1yang2 ,
le4:4:4:yue4 sheng1 ya1 dao3:4:4 qun2 xiang3 ,
wo3 ling2 su4 xing3 tong2 chang4 ,
song4 zhu3 wei4 wo3 shou4shang1 ,
huan1hu1 ta1 wei4 zhi4 da4 jun1wang2 ,
qian1qiu1 wan4sui4 wu2jiang1 .
2
yong1dai4 wo3 zhu3 wei4 wang2 ,
ta1 shi4 ren2ai4 zhi1 wang2 ,
ta1 shou3 ta1 zu2 lei4 pang2 shou4shang1 ,
jin1 reng2 xian3ming2 tian1shang4 ,
he2deng3 qi2miao4 ao4mi4 ,
fa1chu1 rong2mei3 guang1mang2 ,
tian1shi3 jing1qi2 bu4gan3 yang3shi4 ,
yi1tong2 fu3 shou3 song4yang2 .
3
yong1dai4 wo3 zhu3 wei4 wang2 ,
ta1 shi4 he2ping2 zhi1 wang2 ,
pu3tian1zhi1xia4 zhan4zheng1 ting2xi1 ,
he2ping2 tong3zhi4 si4fang1 ,
bian4di4 dao3 song4 sheng1 yang2 ,
guo2 quan2 wan4shi4 yong3 zhang333:chang22 ,
mei3 hua1 huan2rao3 ceng2 shou4shang1 zu2 ,
duo3 duo3 li4 jiu3 fen1fang1 .
4
yong1dai4 wo3 zhu3 wei4 wang2 ,
ta1 shi4 wan4shi4 zhi1 wang2 ,
yu3zhou4 tian1 ti3 nai3 zhu3 chuang4zao4 ,
rong2mei3 wu2 ke3bi3 liang2 ,
qi2 lai2 song4zan4 jiu4zhu3 !
ni3 ceng2 wei4 wo3 shou4 si3 ,
zan4mei3 zhi1 sheng1 yong3 bu4 zhi3xi1 ,
yong3yuan3 gan3en1 bu4 ji3 .