shen2 pu1:2 dang1 song4 zhu3
1
shu3:zhu3 zhu3 zhong4 pu2ren2 ,
zhu3 en1 dang1 shu4shuo1 ,
chu4chu4 yao4 xuan1yang2
jiu4zhu3 qi2miao4 ming2 ;
jiu4zhu3 guo2du4 rong2yao4 ,
ta1 tong3zhi4 wan4min2 ,
ye1su1 de2sheng4 sheng4 ming2 ,
pei4 shou4 ren2 song4 chen4:cheng1:1 .
2
shen2 gao1 tian1 tong3zhi4 ,
da4 neng2 shi1 zheng3jiu4 ,
you4 chang2 zai4 ren2jian1 ,
huo2 zai4 xin4tu2 zhong1:4 ;
ceng2 zhong4 tong2 sheng1 huan1 chang4 ,
qing4he4 zhu3 de2sheng4 ,
cheng1song4 jun1wang2 ye1su1 ,
jiu4shu2 da4 gong1 cheng2 .
3
jiu4shu2 de5 hong2 en1 ,
gui1yu2 zhi4gao1 shen2 ,
rang4 wo3 zhong4 yang2sheng1 ,
rong2yao4 sheng4 zi3 ming2 ;
zan4mei3 jiu4zhu3 ye1su1 ,
tian1shi3 ge1 bu4 ting2 ,
gao1yang2 mian4qian2 fu3fu2 ,
kou4bai4 zhi4 qian2cheng2 .
4
wo3men5 dang1 jing4bai4 ,
zhu3 pei4 shou4 zun1chong2 ,
zhi4hui4 yu3 quan2bing3 ,
jie1 gui1 zhu3 sheng4 ming2 ;
yu2 zhong4 tian1shi3 zan4mei3
zhu3 de5 da4 quan2neng2 ,
gan3xie4 wu2qiong2 da4 ai4 ,
ge1sheng1 yong3 bu4 ting2 .