qi2 lai2 gan3en1
1
wo3 zhong4 qian2cheng2 ju4ji2 ,
qiu2 zhu3 hou4ci4 fu2zhi3 ,
zhu3 shi1 guang3jiao4 shi3 ren2
zao3 ming2 zhu3 zhi3yi4 ,
e4ren2 suo3 jia1 ku3hai4 ,
xian4jin1 yi3 gao4 zhong1 zhi3 ,
zan4mei3 jiu4zhu3 sheng4 ming2 ,
yin1 ta1 guan1huai2 bei4 zhi4 .
2
shang4 zhu3 zai4 pang2 hu4 ling3 ,
chang2 yu2 wo3men5 tong2 zai4 ,
ta1 jian4 shen2 sheng4 guo2du4 ,
wan4shi4 yong3 chang2cun2 ,
cong2 zheng1zhan4 kai1shi3 shi2 ,
wo3men5 ji2 cao1 sheng4 juan3 ,
zhu3 zhan4 zai4 wo3 yi1fang1 ,
yuan4 rong2yao4 dou1 gui1 shen2 .
3
wo3 zhong4 tong2 sheng1 song4yang2 ,
ni3 shi4 sheng4li4 tong3shuai4 ,
ken3qiu2 yong3 zuo4 wo3men5
zheng3jiu4 de5 shan1zhai4 ,
shi3 xin4tu2 meng2 en1dian3 ,
de5:2:dei3 tuo1 zai1huo4 huan4nan4 ,
zhu3 ming2 yong3 shou4 song4yang2 ,
shi3 wo3 zi4you2 ping2an1 .