cheng1song4 shang4 zhu3
1
rang4 wo3 xin1ling2 cheng1song4 shang4 zhu3 ,
quan2 xin1 quan2 yi4 chong2jing4 ,
man3xin1 huo3re4 zan4mei3 zhen1 shen2 ,
cheng1song4 zhu3 ming2wei2 sheng4 .
2
rang4 wo3 xin1ling2 cheng1song4 shang4 zhu3 ,
zhu3 ai4 hao4da4 wu2bi3 ,
zhong1shen1 bu4 wang4 yi1qie4 en1hui4 ,
gan3xie4 shang4 zhu3 shang3ci4 .
3
shang4 zhu3 she4mian3 yi1qie4 zui4nie4 ,
chu2qu4 nei4xin1 bu4 jie2 ,
shang4 zhu3 yi1zhi4 yi1qie4 ji2bing4 ,
an1wei4 yi1qie4 ku3qing2 .
4
zhu3 jiu4shu2 wo3 , ci4 xin1 sheng1ming4 ,
shi3 wo3 tuo1li2 si3 quan2 ,
ci4 xia4 ren2ai4 , ci2bei1 , lian2min3 ,
wei4 wo3 rong2yao4 guan1mian3 .
5
zhu3 ci4 mei3 wu4 , zhu1 ban1 en1hui4 ,
man3zu1 yi1qie4 xu1yong4 ,
ta1 shi3 sheng1ming4 jian4zhuang4 huo2po5 ,
ru2 ying1 fan3 lao3 huan2:hai2 tong2 .