biao3zhang1 wo3 zhu3 da4 neng2
1
wo3 ling2 , wo3 xin1 ,
xuan1yang2 wo3 zhu3 wei4 da4 ,
en1 ze2 wu2xian4 ,
shi3 wo3 xin1ling2 ge1chang4 ;
zhu3 yan2 ke3 kao4 ,
chong1man3 bao3gui4 ying1xu3 ;
wo3 ling2 , wo3 xin1 ,
yin1 jiu4zhu3 de5:2:dei3 huan1chang4 .
2
wo3 ling2 , wo3 xin1 ,
xuan1yang2 zhu3 ming2wei2 da4 ,
xuan1yang2 ta1 da4 neng2 bi4bang3 cheng2 shan4 gong1 ;
zi4 shi3 zhi4 zhong1 ,
ta1 en1de2 yong3 que4shi2 ;
zhu3 , da4 neng2 sheng4 zhe3 , kan1
dang1 shou4 jing4 chong2 .
3
wo3 ling2 , wo3 xin1 ,
xuan1yang2 wo3 zhu3 da4 neng2 ,
shi4shang5 zhang3quan2 zhe3 dou1 xiang4 zhu3 xia4bai4 ;
ta1 mian4 guang1 zhong1:4 ,
jiang4:qiang2:3 ao4 zhe3 bi4 ben1tao2 ,
qian1xu1 zhe3 de5:2:dei3 sheng1gao1 ,
ji1ke3 de5:2:dei3 bao3 .
4
wo3 ling2 , wo3 xin1 ,
xuan1yang2 rong2yao4 sheng4 dao4 ,
ying1xu3 wen3gu4 jian1ding4 ,
en1hui4 zhi4 feng1 ;
wo3 ling2 , wo3 xin1 ,
yong3yuan3 xuan1yang2 wo3 zhu3 ,
shu4shuo1 ta1 da4 neng2 da4
de2 yong3 wu2qiong2 .