ni3de5 xin4shi2 guang3da4
1
ni3de5 xin4shi2 guang3da4 ,
wo3 shen2 wo3 tian1fu4 ,
zai4 ni3 yong3yuan3 mei2you3
zhuan4dong4:zhuan3dong4 ying3er2 ;
yong3 bu4 gai3bian4 ,
fu4 shen2 mei3 tian1 shi1 lian2min3 ,
wu2 shi3 wu2 zhong1 shang4 zhu3 ,
shi1 en1 , bu4 jin4 .
2
chun1 xia4 qiu1 dong1 si4ji4 ,
you3 zai1zhong4 shou1cheng5 ,
ri4yue4 xing1chen2 shi2ke4
yun4 zhuan3:4:4 bu4 ting2 ;
yu3zhou4 wan4wu4
dou1 jian4zheng4 zao4wu4 zhu3zai3 ,
shu4shuo1 tian1fu4 feng1sheng4 ,
xin4shi2 , ci2ai4 .
3
ni3 she4mian3 wo3 zui4guo4 ,
ci4 yong3yuan3 an1ning2 ,
ni3 chang2 yu2 wo3 tong2 zai4 ,
an1wei4 yin3ling3 ;
qiu2 ci4 jin1tian1 li4liang5 ,
ming2tian1 de5 pan4wang4 ,
cong2 tian1 jiang4 xia4 en1dian3 ,
fu2 le4:4:4:yue4 wu2qiong2 .
0
ni3de5 xin4shi2 guang3da4 ,
ni3de5 xin4shi2 guang3da4 ,
qing1chen2 fu4 qing1chen2 ,
geng4:1 jing1li4 xin1 en1 ;
wo3 suo3 xu1yong4
ni3 en1 shou3 feng1fu4 yu4bei4 ,
ni3de5 xin4shi2 guang3da4 ,
xian3 zai4 wo3 shen1 .