zan4mei3 wo3 tian1fu4
1
zan4mei3 wo3 tian1fu4 ,
en1ci2 wu2bi3 feng1fu4 ;
ta1 wen1rou2 kan4gu4 fan4 guo4cuo4 de5 er2nuu3 ;
tian1shi3 zai4 tian1ting2
ou1 ge1 zan4mei3 bu4 ting2 ,
zan4mei3 ye1he2hua2 !
2
zan4mei3 zhu3 ye1su1 ,
en1ai4 zhang333:chang22 kuo4 gao1shen1 ;
ta1shi1 en1 lian2min3
yi1 suo3 xuan3zhao4 zi3min2 ;
wan4min2 tong2 cheng1song4 ,
bu4lun4 nan2nuu3 lao3you4 ,
zan4mei3 jiu4shu2 zhu3 !
3
zan4mei3 zhu3 sheng4ling2 ,
xuan3 min2 de5 bao3hui4shi1 ;
ta1 ci2fu2 wo3men5 ,
lai2zi4 sheng4 fu4 , sheng4 zi3 ;
wan4min2 tong2 zan4yang2 ,
zan4mei3 fu4 , zi3 , sheng4ling2 ,
zan4mei3 san1 yi1 shen2 !