zan4mei3 quan2neng2 shen2
1
zan4mei3 shang4 zhu3 ,
quan2neng2 zhen1 shen2 ,
yu3zhou4 wan4you3 jun1wang2 !
wo3 ling2 song4 zhu3 ,
yin1 zhu3 shi3 wo3 de5:2:dei3 shu2 ,
ci4 wo3 jian4kang1 ;
xiang3ying5 de5 ren2 ,
qi2 lai2 jin4ru4 zhu3 sheng4dian4 ,
huan1 ran2 xiang4 zhu3
gong1jing4 zan4yang2 .
2
zan4mei3 shang4 zhu3 ,
ru2ci3 qi2miao4 ,
tong3zhi4 shi4jian1 wan4you3 ,
zhan3kai1 en1 yi4 ,
ru2ci3 wen1rou2 ,
jiang1 ni3 shi2chang2 bao3you4 ,
ni3 xin1 suo3 wang4 ,
qi3bu4 meng2 zhu3 en1dian3 ,
an4 ta1 zhi3yi4 ,
ying1yun3 suo3 qiu2 !
3
zan4mei3 shang4 zhu3 ,
fu3 zhu4 bao3hu4 ,
shi3 ni3 gong1zuo4 shun4li4 ,
shang4 zhu3 mei3shan4 ,
shang4 zhu3 lian2min3 ,
bi4 tian1tian1 kan4gu4 ni3 ,
ni3 dang1 si1liang5 ,
quan2neng2 shang4 zhu3 ai4 shen1 zhang333:chang22 ,
zuo4 ni3 peng2you5 he2deng3 fu2qi5 .
4
zan4mei3 shang4 zhu3 ,
rang4 wo3 zheng3 ge4
xin1ling2 jing4bai4 huan1hu1 ,
dan4yuan4 tian1xia4
fan2 you3 xue4qi4 ,
tong2 lai2 song4zan4 shang4 zhu3 ,
shu3:zhu3 zhu3 de5 ren2 ,
chong2xin1 yi2zhi4 shuo1 a4men2 ,
huan1 ran2 gong1jing4 zan4mei3 shang4 zhu3 .