quan2neng2 da4 zhu3zai3
1
shi4jian1 shu3:zhu3 zhu3 de5 sheng4 min2 ,
shen2 shi4 ta1men5 fu4qin5 ,
tian1shang4 zhong4 tian1shi3 tian1 jun1 ,
zhu3 ci4 sheng1ming4 quan2neng2 .
shen2 shi4 qi2miao4 zao4hua4 zhe3 ,
chuang4zao4 yu3zhou4 qiong2 cang1 ,
zhu3 shi4 zui4 gao1 cai2pan4 zhe3 ,
zhu3 shi4 wan4 wang2 zhi1 wang2 .
2
zhu3 zai4 tian1shang4 de5 xi1an1 ,
zan4mei3 sheng1 zhong1:4 tong3zhi4 ,
zhu3 zai4 wei4lai2 rong2yao4 li3 ,
jiang1 shi4 quan2quan2 zi3 zhu3 .
zhu3 fa1:1:4 yong3heng2 de5 guang1hui1 ,
chao1 wo3 suo3 neng2 xiang3 xiang4 ,
zhi4ai4 fei1 ke3yi3 yan2 chuan2 ,
neng2li4 fei1 ke3 tui1 xiang3 .
3
zhu3 xiang4 wen1rou2 qian1gong1 xin1 ,
qi3shi4 ta1de5 ao4miao4 ,
zhu3 xing2 gu3jin4 yi1qie4 shi4 ,
wu2lun4 xin1 jiu4 da4xiao3 .
wo3 kao4 san1 yi1 de5 sheng4 ming2 ,
sheng4 fu4 , sheng4 zi3 , sheng4ling2 ,
bu4 wen4 shan1 gao1 yu2 shui3 shen1 ,
an1ran2 meng2 fu2 qian2 xing2 .