shen2 ai4 wu2liang4
1
ri4yue4 xing1xiu4 , shang4 zhu3 pu1 chen2 ,
da4di4 shi4 ta1 zao4cheng2 ,
shen2 ai4 shi4ren2 , hou4ci4 hong2 en1 ,
chai1qian3 ai4 zi3 lin2 chen2 .
2
bei4 zao4 sheng1ling2 , he2deng3 meng2 fu2 ,
shang4 zhu3 en1ci4 feng1ying2 ,
ji1du1 ci4 xia4 gong1yi4 he2ping2 ,
qi3 di2 meng2mei4 xin1ling2 .
3
dao4cheng2rou4shen1 , bei4 ren2 ju4jue2 ,
que4 wei4 zui4ren2 juan1qu1 ,
wu2liang4 da4 ai4 yi3 xin4 ti3 yan4 ,
yong3 huo2 ying2 qu3 yu3 huan2 .
4
wan2quan2 da4 ai4 , hui1huang2 zhen1 guang1 ,
chao1yue4 ren2jian1 si1xiang3 ,
jin1ye4 lin2 ge2 wan4 zhong4 qun2 sheng1 ,
yi1zhi4 xin1ling2 chuang4 shang1 .