rong2yao4 quan2 gui1 zhi4gao1 zhen1 shen2
1
rong2yao4 quan2 gui1 zhi4gao1 zhen1 shen2 ,
zhu3 ai4 kuan1hong2 juan4 quan2 de5:di4 ,
zhu1 ban1 wei1xian3 bu4neng2 sun3 wo3 ,
zheng1zhan4 zui4hou4 bi4 zhi3xi1 .
shang4 zhu3 yi3jing5 xian3ming2 en1dian3 ,
ping2an1 , chong2xin1 tong3zhi4 shi4jian1 ,
wo3 zhong4 gan3 dai4 zhang333:chang22 song4zan4 .
2
wo3men5 zan4mei3 , xin4 lai4 , chong2bai4 ,
wo3men5 gan3xie4 zhu3 en1 hong2 ,
tian1fu4 tong3zhi4 , gong1 yi4 ming2 zhi4 ,
qian1qiu1 wan4shi4 guan4 shi3zhong1 .
chuang4zao4 yun4xing2 , zhang1xian3 da4 neng2 ,
zhu1 tian1 ting1 ming4 , da4di4 fu3 shou3 ,
ren2 zheng4 zhi1 xia4 en1 feng1ying2 .
3
ye1su1 ji1du1 , wo3 zhu3 wo3 shen2 ,
tian1fu4 du2sheng1 zhi1 sheng4 zi3 ,
ni3 yi3 hui1fu4 yong3yuan3 ping2an1 ,
mi2shi1 wang2 yang2 zhong4:-:chong2 ju4ji2 .
shang4 zhu3 gao1yang2 yi3 sheng1 zhi4gao1 ,
wo3 zhong4 hu1qiu2 , ken3qing3 chui2 gu4 ,
qiu2 zhu3 lian2min3 shi1 ai4hu4 .
4
sheng4ling2 en1ci4 , wu2shang4 zhen1bao3 ,
jiao4xun5 an1wei4 yong3 bu4zhi3 ,
jiao1:4:4 wo3 tuo1li2 sa1dan4 xian4 jing3 ,
zhang1xian3 ni3de5 da4 neng2li4 .
qu4 wo3 you1chou2 , xi1 wo3 kong3ju4 ,
yin1 zhu3 bao3 xue4 jiang1 wo3 jiu4shu2 ,
wo3 zhong4 quan2 xin1 kao4 jiu4zhu3 .