zan4 song4 wo3 wang2
1
yuan4 wo3 you3 qian1 qian1wan4 wan4 she2tou5 ,
qian1wan4 sheng1yin1 xiang4 zhu3 ge1song4 ;
wo3 xin1 zai4 zhu3 li3 huan1xi3 que4 yue4 ,
ge1chang4 bu4 xi1 xuan1yang2 zhu3 en1 ,
sui1 wo3 bu4 pei4 , zhu3 en1 pei4 lin2 ,
ta1 jing4 wei4 wo3 cheng2jiu4 da4shi4 .
2
dan4yuan4 zhu3 suo3 ci4 yi1qie4 li4liang5 ,
cong2 jin1 bu4zai4 jing4 ji4 yin3cang2 ;
fen4qi3 , kuai4 wei4 zhu3 fa1hui1 gong1xiao4
wo3 ling2 , wo3 xin1 kuai4 kuai4 xing1qi3 ,
jing4bai4 shang4 zhu3 shi4 wo3 ben3fen4 ,
huan1hu1 song4zan4 zao4 wo3 en1 zhu3 .
3
sen1lin2 zhong1:4 luu4 ye4 jiao1nen4 qing1cui4 ,
xia4 ri4 feng1 zhong1:4 qing1 qing1 qi3 wu3 ;
yuan2 ye3 shang4 qing1cao3 xian1qiao3 jing1ying2 ,
hua1 duo3 can4lan4 fen1fang1 ming2 mei4 ,
ta1men5 biao3zhang1 tian1fu4 rong2mei3 ,
yu2 wo3 tong2 xuan1gao4 zhu3 rong2yao4 .
4
chuang4zao4 zhu3 , ting1 wo3 qian1bei1 ken3qiu2 ,
ce4er3 ling2ting1 di4shang4 ge1song4 zhi2dao4 yong3heng2 ;
wo3 yu2 zhong4 tian1shi3 jing4bai4 gong1 feng4 zhi2dao4 wan4dai4 ;
yuan4 xiao4 tian1 jun1 song4 chang4 xin1 ge1 ,
yong3heng2 yue4yin1 zan4 song4 wo3 wang2 .