yuan4 ni3 ming2wei2 sheng4
1
shen2 shi4 ci2ai4 , zhen1li3 , mei3li4 ,
yuan4 zhu3 ming2wei2 sheng4 .
luu4li4 , zhi4xu4 , ze2ren4 yuan2tou2 ,
yuan4 zhu3 ming2wei2 sheng4 .
gao1 tian1shang4 , tian1shi3 qi2 song4zan4 ,
zai4 ni3 mian4qian2 yan3 mian4 jing4feng4 ;
zai4 di4shang4 , xin4tu2 qi2 zun1chong2 ,
yuan4 zhu3 ming2wei2 sheng4 .
2
qiu2 zhu3 chu2 wo3 ruan3ruo4 wu2zhi1 ,
yuan4 zhu3 ming2wei2 sheng4 .
xian3shi4 ni3 xin1 lian2ai4 , ren2ci2 ,
yuan4 zhu3 ming2wei2 sheng4 .
ji2 wo3 zhen1cheng2 you1shang1 tong4hui3 ,
ji2 wo3 wu4xing4 ming2bai5 ling3hui4 ,
ji2 wo3 yi4 zhi4 wan2quan2 gui1 jiang4 ,
yuan4 zhu3 ming2wei2 sheng4 .
3
jing4qian2 chong2bai4 zhi4 sheng4jie2 zhu3 ,
yuan4 zhu3 ming2wei2 sheng4 .
wu2lun4 gong1zuo4 he2deng3 bei1wei1 ,
yuan4 zhu3 ming2wei2 sheng4 .
zai4 mei3 xin4tu2 xin1ling2 shen1chu4 ,
zai4 jiao4hui4 jing4bai4 sheng1huo2 li3 ,
zai4 guo2jia1 min2 zu2 liang2 zhi1 zhong1:4 ,
yuan4 zhu3 ming2wei2 sheng4 .