zhen1 shen2 miao4 ai4
1
zhen1 shen2 miao4 ai4 , jian1gu4 yong3heng2 ,
li4 jiu3 chang2 xin1 , he2deng3 zhen1que4 !
fei1 jin1 ke3 huan4 , qi2miao4 nan2 ce4 ,
yuan3 chao1 shi4ren2 zhi4hui4 xiang3 xiang4 .
2
qi2miao4 zhi1 ai4 , si4 zhou1 huan2rao3 ,
qing2tian1 bi4 kong4 , guang3 kuo4 da4di4 ,
xi1 liu2 hai3yang2 suo3 dao4 zhi1 chu3/4 ,
xian3ming2 zhu3 ai4 guang3da4 wu2bian1 .
3
fu4 cha1:4:4:chai1:1 sheng4 zi3 you2 tian1 jiang4lin2 ,
dao4cheng2rou4shen1 , zhang1xian3 shen2 ai4 ,
wei4 wo3 bei1fu4 xiu1ru3 shi2jia4 ,
qin1 li4 chen2 shi4 , qin1 fu4 si3wang2 .
4
zhen1 ai4 you3 neng2 , zheng3jiu4 bao3you4 ,
chao1yue4 si3wang2 hei1an4 quan2shi4 ;
fu4huo2 guang1hui1 geng4:1 ke3 xian3ming2 ,
zhen1 ai4 wei1yan2 wu2liang4 feng1ying2 .