yong3 song4 shang4 zhu3
1
dang1 yong3yuan3 zan4mei3 wo3 zhu3zai3 ,
ta1 dai4 ren2 yi3 zhen1li3 ci2ai4 ;
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
qi2yi4 en1dian3 nai3 shen2 suo3 ci4 ,
ying1dang1 ge1song4 wo3 zhu3 ren2ci2 .
ha1li4lu4ya3 !(5x)
2
wan4 zhu3 zhi1 zhu3 dang1 bei4 song4yang2 ,
rong2 mian3 jia1 yu2 wan4 wang2 zhi1 wang2 ;
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
shi4shang5 jun1wang2 xing1:4 shuai1 yi2 zhuan3:4:4 ,
wo3 zhu3 ci2ai4 cun2 dao4 yong3yuan3 .
ha1li4lu4ya3 !(5x)
3
ta1 jian4 shi4ren2 si3 yu2 zui4 zhong1:4 ,
ci2bei1 jiu4zhu3 xin1zhong1 shang1tong4 ;
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
si3wang2 , zui4e4 , bu4zai4 zhang3quan2 ,
wo3 zhu3 ci2ai4 cun2 dao4 yong3yuan3 .
ha1li4lu4ya3 !(5x)
4
shen2 cha1:4:4:chai1:1 ai4 zi3 zheng3jiu4 , shi4fang4 ,
mian3 wo3 zui4nie4 , you1an4 , si3wang2 ;
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
qi2yi4 en1dian3 nai3 shen2 suo3 ci4 ,
ying1dang1 ge1song4 wo3 zhu3 ren2ci2 .
ha1li4lu4ya3 !(5x)