ren2ai4 jun1wang2 shi4 wo3 shan4 mu4
1
ren2ai4 jun1wang2 shi4 wo3 shan4 mu4 ,
qi2 en1hui4 yong3 bu2duan4 jue2 ;
wo3 ruo4 gui1 ta1 , bi4 bu4 que1fa2 ,
ta1 ye3 bi4 yong3yuan3 shu3:zhu3 wo3 .
2
wo3 ling2 meng2 jiu4 , you2 ta1 yin3 dao4 ,
an1xie1 zai4 huo2shui3 quan2 bian1 ;
ta1 dai4 wo3 dao4 qing1cao3 di4shang4 ,
xin1ling2 bao3zu2 xiang3 tian1 yan2 .
3
wo3 yin1 yu2wang4 luu3 ru4 qi2tu2 ,
zhu3 yin1 ai4 wo3 lai2 zhui1xu2 ;
jiang1 wo3 qing1 qing1 an1fang4 jian1tou2 ,
xie2 wo3 fan3 jia1 le4:4:4:yue4 man3xin1 .
4
si3 yin1 you1gu3 bu4 pa4 zao1 hai4 ,
qin1ai4 jiu4zhu3 zai4 wo3 pang2 ;
zhu3 zhang4 zhu3 gan1 reng2 an1wei4 wo3 ,
shi2jia4 qian2dao3 xin1 an1xin1 .
5
zhu3 zai4 wo3 qian2 bai3she4 yan2xi2 ,
ci4 wo3 en1dian3 ji2 feng1sheng4 ;
zhu3 yong4 sheng4 you2 gao1:4 wo3de5 tou2 ,
shi3 wo3 fu2 bei1 de5:2:dei3 chong1 ying2 .
6
zhe4yang4 jing1guo4 sheng1huo2 chang2tu2 ,
zhu3 en1 , zhu3 de2 yong3 bu4 yi2 ;
dan4yuan4 zhang333:chang22 zhu4 shan4 mu4 dian4 zhong1:4 ,
qian2cheng2 song4zan4 wu2jin4 qi1 .