tian1fu4 er2nuu3 he2deng3 an1 quan2
1
tian1fu4 er2nuu3 he2deng3 an1 quan2 ,
zai4 fu4 huai2 zhong1:4 tuan2ju4 yi4qi3 ,
tian1shang4 xing1chen2 , chao2 zhong1:4 que4niao3 ,
wei4 neng2 huo4de2 ru2ci3 fu4 bi4 .
2
shen2 zai4 sheng4dian4 bao3hu4 er2nuu3 ,
ta1men5 dou1 de5:2:dei3 wei4yang3 kan4gu4 ,
ge2 li2 yi1qie4 e4du2 chao2 hai4 ,
ta1 da4 bi4bang3 fu2chi2 bao3hu4 .
3
shen2 de5 er2nuu3 wu2lun4 sheng1si3 ,
yong3yuan3 bu2hui4 yu2 ta1 fen1li2 ,
ta1men5 chou2ku3 ta1 quan2 ming2 liao3:le5 ,
ta1 hui4 shang3ci4 feng1fu4 en1ci2 .
4
ai4 zhu3 xin4tu2 ying1dang1 huan1xi3 ,
da4 neng2 zhu3zai3 shi2ke4 hu4bi5 ,
ta1de5 zhi3yi4 bi4yao4 cheng2jiu4 ,
yi1qie4 chou2di2 jin4 dou1 di1tou2 .
5
wu2lun4 shang3ci4 , wu2lun4 shou1hui2 ,
shen2 de5 er2nuu3 bu4 bei4 pie1qi4 ,
bao3shou3 ta1men5 quan2ran2 cheng2 sheng4 ,
shi4 shen2 wei2:3 yi1 ci2ai4 zhi3yi4 .