song4zan4 ye1su1 sheng4 ming2
1
qi2 zan4 ye1su1 da4 neng2 sheng4 ming2 ,
tian1shi3 fu3fu2 jing4bai4 ,
zai4 zhu3 zu2 qian2 guan1mian3 xian4 cheng2 ,
zun1chong2 wan4you3 zhu3zai3 ,
zai4 zhu3 zu2 qian2 guan1mian3 xian4 cheng2 ,
zun1chong2 wan4you3 zhu3zai3 .
2
ya3bo2la1han3 shu3ling2 zi3sun1 ,
meng2 zhu3 jiu4shu2 da4 ai4 ,
dang1 gan3xie4 zhu3 wu2liang4 hong2 en1 ,
zun1chong2 wan4you3 zhu3zai3 ,
dang1 gan3xie4 zhu3 wu2liang4 hong2 en1 ,
zun1chong2 wan4you3 zhu3zai3 .
3
pu3tian1zhi1xia4 wan4 zu2 wan4 bang1 ,
dang1 lai2 xiang4 zhu3 jing4bai4 ,
zun1gui4 rong2yao4 dou1 gui1 gao1yang2 ,
zun1chong2 wan4you3 zhu3zai3 ,
zun1gui4 rong2yao4 dou1 gui1 gao1yang2 ,
zun1chong2 wan4you3 zhu3zai3 .
4
yuan4 yu2 sheng4tu2 hui4 ji2 tian1shang4 ,
zai4 zhu3 mian4qian2 fu2 bai4 ,
yong3heng2 yue4ge1 tong2 sheng1 gao1chang4 ,
zun1chong2 wan4you3 zhu3zai3 ,
yong3heng2 yue4ge1 tong2 sheng1 gao1chang4 ,
zun1chong2 wan4you3 zhu3zai3 .