zhu3 shi4 dao4lu4 zhen1li3 sheng1ming4
1
qi2 lai2 jing4bai4 ji1du1 ,
shen2 zi3 you4 shi4 ren2zi3 ,
wan4wu4 ji2 ni3 er2 cheng2 ,
sheng1ming4 you2 ni3 kai1shi3 ;
ren2 lei4 sheng1huo2 , dong4zuo4 , cun2liu2 ,
yi1qie4 jie1 cun2zai4 ni3 ai4 li3 .
2
ni3 shi4 wei2:3 yi1 dao4lu4 ,
ni3 xue4 jiang1 wo3 jiu4shu2 ;
shen3pan4 tai2 qian2 zhan4li4 ,
de2yi3 tan3ran2wu2ju2 ,
mian4dui4 bao3zuo4 hao2wu2 zui4 wu1 ,
luu4fa3 yao1qiu2 zhu3 ai4 yi3 fu4 .
3
ni3 shi4 wei2:3 yi1 zhen1li3 ,
nei4 cang2 wan1gu3 rui4zhi4 ,
ji4yi4 cai2neng2 zhi1 yuan2 ,
yong3heng2 zhen1shi2 bu4 yi2 !
wei3da4 zhu3zai3 ci4 wo3 an1xi1 ,
yi1qie4 wen4ti2 ni3 shi4 yao4shi5 .
4
ni3 shi4 wei2:3 yi4sheng1 ming4 ,
ren4shi5 ni3 ji2 huo4de2
feng1sheng4 mei3man3 ren2sheng1 ,
shi4shang5 wu2bi3 tu2jing4 ,
wei1 yu2 fu4huo2 zhi1 zhu3 tong2 huo2 ,
ni3 wo3 tong2hang2:tong2xing2 zhi2dao4 yong3heng2 .